Tietosuoja­seloste

Mainos ILO Oy / Design by ILO
Y-tunnus 3274551-7
Osoite: Katajaharjunkaari 15, 45720 Kuusankoski
Puhelin 040 525 0828

Sähköposti: [email protected]


Yhteyshenkilö
Anne Loikala

Rekisterin nimi
Mainos ILO Oy:n/Design by ILOn asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste
Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain (1050/2018) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Mainos ILO Oy:n/Design by ILOn asiakassuhteiden sekä liiketoiminnan hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröidyn suostumus, osapuolten välillä tehty sopimus tai muu oikeutettu etu.

Rekisterin tietosisältö
Mainos ILO Oy/Design by ILO kerää asiakkaistaan seuraavia henkilötietoja:

Asiakkuutta ja tilausta koskevat tiedot
Etu- ja sukunimi
Postiosoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Henkilötiedot saadaan asiakkaalta yrityksen tarjoamissa palveluissa asiointitapahtumien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä tarvittaessa myös viranomaisten pitämistä rekistereistä noudattaen tietosuojalainsäädännön määräyksiä.

 

Sivustomme kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinointimme ja palveluidemme kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Mainos ILO Oy:n/Design by ILOn yhteistyötahoille, mikäli tietojen luovutus on tarpeen asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden toteutukseen. Tietoja tämän kohdan perusteella saavat tahot saavat käyttää henkilötietoja vain sovitun käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, mikäli pakottava viranomaismääräys tai lainsäädäntö sitä edellyttää.

 


Henkilötietojen ja rekisterin suojaus
Mainos ILO Oy/Design by ILO käsittelee tietoja erityistä huolellisuutta noudattaen ja huolehtii kaikkien henkilötietojen säilytyksessä asianmukaisesta tietoturvasta. Sähköisen aineiston suojaus on toteutettu palomuurein sekä käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Mahdollinen paperinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Tietoihin pääsy on rajoitettu ainoastaan henkilöille, joille tietojen käyttö on välttämätöntä tietosuojaselosteessa mainitun käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja käsitellään kaikilta osin luottamuksellisesti.

Tietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin tiedot ovat tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa eriteltyjen käyttötarkoitusten ja osapuolen asiakassuhteen toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää pidempään pakollisesta syystä ml. verotus, kirjanpito tai muut velvoittavat syyt.

Rekisteröidyn oikeudet
Mainos ILO Oy/Design by ILO huolehtii, että rekisteröidyn kaikki lainsäädännön mukaiset oikeudet toteutuvat.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Henkilö tulee tunnistaa virallisesta henkilötodistuksesta kasvokkain tietojen noudon yhteydessä.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Evästeet
Mainos ILO Oy:n/Design by ILOn verkkosivustoilla käytetään evästeitä. Evästeitä käytetään sivuston käyttäjän asetusten tallentamiseen ja sen seuraamiseen, missä osioissa käyttäjä verkkosivustolla vierailee.

Muutoksista tietosuojaselosteeseen
Tietosuojaseloste pidetään ajan tasalla ja sitä päivitetään tarvittaessa.